fbpx
Blog

Vloga čustev

Ljudje imamo čustva ker so ključnega pomena za naše preživetje, komunikacijo in reševanje težav. Vsa čustva so impulzi za ukrepanje, takojšnji načrti za spoprijemanje z življenjem, ki jih je evolucija vtisnila v nas. Koren besede »emotion« je »motere«, latinski izraz za »premikanje«, in »e-» na začetku, daje konotacijo »premik vstran«, kar bi lahko pomenilo, da je »premik« namen vsakega čustva. Vsako čustvo ima edinstveno vlogo. Strah nam pove, da smo v nevarnosti, žalost, da smo izgubili nekaj pomembnega in ugodje, da je željen cilj bil dosežen. Čustva nam dajo informacijo povezano z dobrim počutjem; povedo ali so bile naše potrebe ali cilji izpolnjeni ali ne. Globoka čustva vodijo naše sprejemanje odločitev z zmanjšanjem alternativnih možnosti. Čustva zožijo možnosti, med katerimi izbiramo, zato, da nismo preplavljeni s preveč informacijami. Eno pomembnejši odkritij povezanih s čustveno inteligentnostjo je, da posamezniki, ki so utrpeli možgansko poškodbo in s tem izgubili zmožnost čustvenega odzivanja, so nezmožni sprejemati odločitve in reševati težave. Čustva imajo zelo pomembno vlogo tudi pri izboljšanju učenja. Povečajo hitrost učenja, ker določene stvari označijo kot »ne sme biti pozabljeno«.

Funkcije čustev:

  • izvajanje avtonomnih odzivov (npr. sprememba srčnega ritma) in endokrinih odzivov (npr. sproščanje adrenalina),
  • prilagodljivost vedenjskih odzivov na krepitev dražljajev, to pomeni da omogočajo vmesnik med senzoričnimi informacijami in sistemom odzivov,
  • motiviranje za odziv, opisan v prejšnji alineji,
  • komuniciranje,
  • socialni bonding; čustva so povezana z razvojem navezanosti,
  • čustva vplivajo na kognitivno evalvacijo dogodkov ali spominov,
  • lahko olajšajo shranjevanje spominov,
  • če trajajo nekaj minut ali dlje po pojavu okrepitvenega dražljaja, lahko pomagajo ohraniti dlje trajajočo motivacijo in vedenje usmerjeno k dosegu ciljev,
  • lahko pomagajo priklicati spomine shranjene v neokortičnih reprezentacijah oziroma povratne projekcije amigdale in neokorteksa na način, da hipokampus lahko izvede iskanje v neokorteksu med trenutnimi epizodičnimi spomini

Čustva pomembno vplivajo na zdravje; na aktivnost avtonomnega živčnega sistema, koncentracijo kortizola, na nevroendokrino in kardiovaskularno aktivnost, zmogljivost priklica iz spomina, imunski sistem, poškodbe DNK in razvoj tumorja, na prebavne funkcije; lakoto, apetit, sitost, prebavljanje, prepustnost črevesja, na povišanje krvnega tlaka , nevrohormonske odzive  in psihopatologijo. Pomemben vpliv imajo tudi na medosebne odnose, zadovoljstvo z življenjem, dobro počutje in uspešnost pri učenju.

 

VIRI:

Goleman, Daniel. 1998. Working with emotional intelligence. Great Britain: Bloomsbury Publishing Plc.

Greenberg, S. Leslie. 2015. Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings. Washington: American psychological association.

Rolls, Edmund T. 2012. A neurobiological approach to emotional intelligence, The science of emotional intelligence: knowns and unknowns, 72-100.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja